Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 

 

 

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama (22. rujna 2017.)

22. rujna u popodnevnim satima, povodom Nacionalnog dana nenasilja nad ženama u Domu sv. Ane održano je predavanje pod nazivom Opraštanje- božanski i ljudski čin.
Vlč. Đuliano je korisnicama doma, žrtvama nasilja, govorio da je praštanje čin koji je u temeljima kršćanske vjere u Boga. Zaključio je da „oprost nije zaborav ili negacija, minimaliziranje ili racionaliziranje onoga što se dogodilo, već zamjena emocija koje netko ima prema osobi koja ga je povrijedila.“