Seminar za bogoslove Riječke nadbiskupije u Lovranu 20.- 22. 10. 2017.

 

U Lovranu od 20.- 22.10.2017. održao je vlč. Đuliano seminar za bogoslove na temu”Afektivni rast i razvoj u formaciji: upoznati sebe/shvatiti drugoga/Drugoga.“Konačni cilj rasta u ljudskoj zrelosti nije isključivo razvoj zdravih osoba, već također rast u svetosti: „…do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove” (Ef 4, 13). Cilj fomacije je pomoći osobi da se mijenja i sve više usvaja samonadilazeće vrijednosti: jedinstvo s Bogom i nasljedovanje Krista.
U drugom djelu seminara govorio je o emotivno-afektivom rastu i razvoju te osposobnosti izražavanja i kontroliranja vlastitih emocija, uključujući i razumijevanje, tumačenje i reagiranje na tuđe emocije. Čovjek može biti „rob” svojih emocija ili „gospodar”, s njima možemo voljeti jedni druge, ali i „ubijati”, poručio je vlč. Đuliano.
U trećem djelu seminara govorio je predavač o seksualnoj zrelosti kao jednom vidu afektivne zrelosti. Istaknuo je da„trebamo, a i moramo jasno vidjeti seksualnost u osobnom životu, odnosno kako se ja osobno odnosim prema tom daru, i pokušati preobraziti ili pretvoriti želju, ne time što odustajem od želje, već time što integriram želju na način koji odgovara životnom pozivu koji sam izabrao i u kojem želim ustrajati.“